Anetta Borsuk – nauczyciel języka angielskiego

 

Temat: My ideal teacher (Mój wymarzony nauczyciel)

Grupy metod wykorzystywane w lekcji :

·                    odgrywanie ról, inscenizacje, symulacje

·                    grupowe myślenie twórcze ('burza mózgów', 'deszcz pomysłów' itp.)


Kto? Kiedy? Dla kogo?
Lekcja języka angielskiego w klasie II gimnazjum (grupa początkująca)

Cele lekcji:
Uczeń:
-stosuje słownictwo oceniające, charakteryzujące osobę wymieniając i nazywajac wady i zalety,
-sporządza opis nauczyciela używając synonimów,
-odgrywa rolę nauczyciela (wciela się w jego postać),
-korzysta ze słownika (polsko-angielski)

Krótki opis przebiegu zajęć:
Jakże często zastanawialiśmy się nad tym, jak wygląda i jaki jest idealny nauczyciel...I jacy my jesteśmy w oczach swoich uczniów...Ta lekcja była próbą odpowiedzi na nurtujące wielu pedagogów pytanie...Uczniowie, podzieleni na grupy, zajmowali się sporządzeniem portretu wymarzonego nauczyciela. W efekcie powstał plakat przedstawiający wizerunek belfra, który posiada cechy upragnione przez uczniów. Podczas lekcji doskonalone były wszystkie umiejętności ważne w nauce języka obcego, a mianowicie: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.

Słowa kluczowe:
charakterystyka, opis, redagowanie tekstu, samoocena, prezentacja, praca w grupach

 

Tytuł kroku: Grupy na start:)

Przebieg zajęć:
Nauczyciel przywitał uczniów i zapoznał z celem lekcji. Następnie klasa została podzielona na grupy, wybrano asystentów, czyli uczniów, którzy najlepiej radzą sobie z językiem i przydzielono im zadania dla grup.

Uwagi:
Uczniowie zostają podzieleni na "jedynki", "dwójki", "trójki" a że jest to grupa 12 osobowa to powstają 4 grupy ćwiczeniowe (odliczają kolejno, tak jak siedzą). Uczniowie-asystenci w miarę potrzeby tłumaczą zadania dla grup w języku polskim. Przydzielają role w grupach wybierając ucznia "szefa" i ucznia "sprawozdawcę". Wszyscy, zaopatrzeni w potrzebne materiały (kolorowe plansze , przybory do rysowania, malowania), zabierają się do pracy.
Każdy z grup miała za zadanie, wyszukując odpowiedniego słownictwa w słowniku, opisać wymarzonego, idealnego nauczyciela. Każdy uczestnik grupy szukał odpowiedników określających cechy wyglądu i charakteru i tłumaczył słowa polskie na język angielski. Czas pracy-20 minut.

Tytuł kroku: Praca wre!

Przebieg zajęć:
Uczniowie, pracując w grupach i korzystając ze słowników oraz innych źródeł informacji przyniesionych samodzielnie na tę lekcję, charakteryzowali nauczyciela-wykonując portret zawierający cechy wyglądu i charakteru. Pracę grup koordynowali asystenci.

Uwagi:
Wprawdzie asystenci bacznie nadzorują pracę grup, jednak nauczyciel służy im pomocą i obserwuje uważnie każde ich działanie.

 

Tytuł kroku: Przedstawienie czas zacząć!

Przebieg zajęć:
Uczniowie prezentowali plakaty i opisywali idealnego nauczyciela. Każda z grup była oceniana według kryteriów zawartych w załączniku.

Uwagi:
W załączniku zawarte są kryteria według których nauczyciel ocenił pracę poszczególnych grup.

Materiał pomocniczy:

 

KRYTERIA OCENIANIA PRACY W GRUPACH

 

2 punkty – ilość zgromadzonych synonimów i słów,

2 punkty – umiejętność wypowiadania się na temat cech nauczyciela-związanych z tematem,

2 punkty - sposób prezentacji,

2 punkty - estetyka prac,

2 punkty – samoocena (jaki wkład pracy został włożony przez każdego członka grupy

 

 

 

10-9 great (5)

8-7 well done (4)

6-5 well (3)

4-3 badly (2)

2….desperately (1)

 

Tytuł kroku: Wielki finał (prezentacja prac uczniów)

Przebieg zajęć:
Po prezentacji poszczególnych prac grupowych asystenci sporządzili jeden plakat, na którym umieścili wszystkie cechy wyglądu i charakteru idealnego nauczyciela.


 

 

Tytuł kroku: Zgaduj -zgadula:)

Przebieg zajęć:
Na koniec lekcji, jako podsumowanie poznanego materiału, asystenci każdej z grup, wcielając się w postać nauczyciela, mieli za zadanie tak go przedstawić, aby reszta grup zgadła o kogo chodzi. Do pomocy powinno posłużyć im słownictwo, które charakteryzuje postać. Najlepiej przedstawiony opis pedagoga został nagrodzony oceną.

Uwagi:
Tu uczniowie asystenci mają okazję "pochwalić się" swoją wiedzą i przedstawić bogaty zasób słownictwa.

 

Tytuł kroku: Refleksja nauczyciela

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji. Asystenci dopingowali swoje grupy do działania. Uważam, że cele lekcji zostały osiagnięte.

 

Tytuł kroku: Refleksje uczniów

Asia: ubawiłam się świetnie, zwłaszcza przedstawiając portret nauczyciela...:)
Wojtek: było zabawnie, wesoło i pouczająco. Oby więcej takich lekcji.
Olimpia: jestem z natury cichą osobą i mam trudności z zabraniem głosu w dużej grupie, więc takie formy lekcji podobają mi się, bo mogę zaistnieć.