Autor: Joanna Kalman

Temat: Z wizytą w banku. Oprocentowanie oszczędności i kredytów.

Grupy metod wykorzystywane w lekcji :

·                     czytanie i notowanie ze zrozumieniem

·                     korzystanie ze źródeł, zbieranie świadectw i opracowywanie ich


Kto? Kiedy? Dla kogo?
Uczniowie mieli za zadanie zdobyć ulotki bankowe z informacją, jakich kredytów udziela bank, jakie jest oprocentowanie kapitału, wpłat i pożyczek w danym banku. Na zajęciach KOŁA LOGICZNEGO MYŚLENIA uczniowie zredagowali OFERTĘ FINANSOWĄ wybranych trzech banków, następnie na dużych plakatach w ciekawy sposób ją pokazali. Zajęcia przeprowadziłam w październiku w klasie pierwszej gimnazjum, na podstawie zadań z podręcznika WSiP „ Matematyka wokół nas”.

Cele lekcji:
Uczeń wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych:
- stosuje reguły podstawowych obliczeń procentowych,
- stosuje wzór na kapitalizację odsetek,
- potrafi efektywnie oszacować oprocentowania w różnych bankach,
- stosuje wzór na procent składany.
Niemal wszystkie cele wskazują na realizację treści rozszerzających i dopełniających.


Krótki opis przebiegu zajęć:
Uczniowie pracują w grupach. Osobny zespół tworzą MENADŻEROWIE TRZECH BANKÓW(uczniowie którzy uczestniczą w zajęciach KOŁA LOGICZNEGO MYŚLENIA). MENADŻEROWIE prezentują ofertę każdego z banków, zachęcają do inwestowania w nim oszczędności, do zaciągania kredytów. Uczniowie pracując w grupach, dokonują wyboru najbardziej korzystnego dla klienta. Uzasadniają swój wybór obliczeniami.

Słowa kluczowe:
Dokonywanie analizy i syntezy prezentowanych zjawisk,
Wartościowanie przesłanek,
Praktyczne posługiwanie się wiadomościami.

Tytuł kroku: PODZIAŁ KLASY NA ZESPOŁY

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Wyjmij z kapelusza karteczkę na której jest liczba. Wylosowana przez ciebie liczba jest numerem zespołu w którym dzisiaj pracujesz. Zajmij miejsce przy tym stanowisku pracy, który wskazuje liczba.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Dobrze jest mieć różne elementy, które wspomogą nas w podziale uczniów na zespoły. Ja poprosiłam o wykonanie takich zestawów koleżankę, która uczy techniki. Mam je posegregowane w szufladzie i wykorzystuję właśnie podczas takich zajęć.


Tytuł kroku: PREZENTACJA OFERT BANKOWYCH

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
- Za chwilę będziecie mieli okazję poznać oferty finansowe trzech banków, słuchajcie uważnie, róbcie notatki, bowiem na podstawie tych ofert będziecie dokonywać określonych wyborów.
- Proszę o prezentację MENADŻERA BANKU MILENIUM.
Uczeń wywiesza plakat( w miejscu widocznym dla wszystkich ) i prezentuje ofertę banku. Zachęca do pożyczania pieniędzy w BANKU MILENIUM, do lokowania oszczędności, a także do zakładania kont pracowniczych.
- Podobnej prezentacji dokonuje drugi uczeń, MENADŻER BANKU JOWISZ. Oferta tego banku różni się od poprzedniego wskaźnikami procentowymi.
- Trzeci MENADŻER, przedstawiciel BANKU SATURN także zachęca do wszelkich operacji finansowych u siebie. I tu także wskaźniki pocentowe są inne, jedne wyższe inne niższe.


Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Uczniowie widzą oferty trzech banków. Dodatkowo każdy MENADŻER przekazuje kserokopię swojej oferty liderowi grupy.
Zajęło to 15 minut.  Patrz materiał pomocniczy nr 1

 

 

 

Tytuł kroku: KTÓRY TO BANK?

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Na tablicy zapisuję pytanie:
Na ile procent pan Kowalski pożyczył 16 000 zł, jeśli po roku musiał zwrócić 18 000zł? W jakim banku dokonał tej operacji finansowej?

- Przeczytajcie pytanie i analizując oferty bankowe odpowiedzcie, w którym banku pożyczył pieniądze pan Kowalski?


Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Uczniowie analizują sytuację i wskazują bank w którym zaciągnięto kredyt. Po około 10 minutach uczniowie podawali wyniki. Te zespoły, które podały poprawną odpowiedź
(12%) zdobyły 5 punktów. Tylko jedna grupa miała inny wynik. MENADŻER BANKU JOWISZ pokazał obliczeniami, że to jego bank udzielił kredytu i jest to korzystny kredyt dla klienta, bowiem oprocentowanie w skali roku wynosi 12%.


Tytuł kroku: KIEDY ZYSKAŁ WIĘCEJ?

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
-Przeczytajcie uważnie zadanie 9. Chciałabym, abyście odpowiedzieli na pytania zawarte w zadaniu, a także powiedzieli, w jakim banku dokonano transakcji.

Treść zadania:
W 1997 roku pan Lipski wpłacił do banku 2000zł i po roku otrzymał 320 zł odsetek. W 1998 roku pan Lipski znowu wpłacił 2000 zł, ale oprocentowanie w tym banku zmalało o 3 punkty procentowe. Jakie odsetki otrzymał pan Lipski po roku?


Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Uczniowie pracowali 15 minut.
Przed rozwiązaniem tego zadania MENADŻER informuje uczniów co to są punkty procentowe.
„Jeśli oprocentowanie kredytu w banku wynosiło np. 20%,a potem zmalało do 16%, to mówimy, Ze zmalało o 4 punkty procentowe. Nie oznacza to oczywiście, że zmalało o 4%.
Dwa zespoły podały niepoprawne odpowiedzi, trzem pozostałym przydzieliłam po 5 pkt.


 

Tytuł kroku: CHCĘ ZYSKAĆ JAK NAJWIĘCEJ

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
-Przeczytajcie uważnie zad. Nr 13. Chciałabym, abyście wskazali bank, w którym zyskacie jak najwyższe odsetki.
- Obliczcie, w którym banku dopiszą wam jaką kwotę pieniędzy.
- Porównajcie zysk.
- Macie prawo skorzystać jeszcze z doradztwa MENADŻEÓW.

ZADANIE:
Kapitał20 000 zł chcesz wpłacić do banku na jak najkorzystniejszych warunkach. Lokata będzie terminowa: 6 miesięcy. Który bank wybierzesz?
Ile zyskasz, po potrąceniu 20% podatku od odsetek%Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Uczniowie musieli dokonać wyboru na podstawie ofert trzech banków i przekonać zebranych o poprawności wyboru swoimi obliczeniami.
Tutaj praca trwała nieco dłużej, bo prawie 15 minut. Ale zadanie to sprawiło rozbawienie wśród uczniów. Mieć tyle pieniędzy, stwierdził Tomek, to byłby raj. W przypadku tego zadania poprawnego wyboru dokonały 4 zespoły i otrzymały za to 5 pkt.

 

Materiał pomocniczy nr 1

 

OFERTY BANKÓW

 

 

BANK MILLENIUM

 

kredyty:

 

mieszkaniowe:                      8%

samochodowe:                      17%

konsumpcyjne:                      21%

inwestycyjne:                         16%

 

lokaty:

trzymiesięczne:                     2%

sześciomiesięczne:                3,5%

roczne:                                   6%

 

 

* odsetki oblicza się w stosunku rocznym

 

 

BANK JOWISZ

 

kredyty:

 

mieszkaniowe:                      7,5%

konsumpcyjne:                      20%

studenckie:                            3%

 

lokaty:

sześciomiesięczne:                3 %

roczne:                                   5,5%

 

 

* odsetki oblicza się w stosunku rocznym

 

 

BANK SATURN

 

kredyty:

 

konsumpcyjne:                      19%

inwestycyjne:                         17%

 

lokaty:

sześciomiesięczne:                4 %

roczne:                                   6%

 

 

 

* odsetki oblicza się w stosunku rocznym

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł kroku: Prezentacja pracy uczniów

Prace/działania/wypowiedzi uczniów:
Pozostałą część lekcji poświęciłam na podliczenie zdobytych punktów. Tytuł EKSPERTA BANKOWEGO zdobyły 2 zespoły, które otrzymały oceny bdb z matematyki. Nagrodziłam także EKSPERTÓW/ DORADCÓW BANKOWYCH za wzorowe przygotowanie ofert. Rozmawialiśmy także o tym, co uczniom sprawiło kłopot, z czym było najtrudniej.

Tytuł kroku: Refleksja nauczyciela

Ta lekcja naprawdę zainteresowała moich uczniów.

Tytuł kroku: Refleksje uczniów

Uczeń 1: Tak to można liczyć. Sama przyjemność.
Uczeń 2: Takie lekcje to przyjemność. A jeszcze większa wtedy, gdy liczymy pieniądze. Szkoda, że nie prawdziwe i nie swoje.
Uczeń 3: Nawet nie wiedziałem, że banki tak dużo zarabiają na klientach. Chciałbym mieć taki bank, najlepiej w Szwajcarii. Ale to tylko marzenie. Lekcja była niezwykła, czułem się jak prawdziwy ekonomista. I liczenie szło całkiem sprawnie.