Autor: Anetta Borsuk

Temat: The best journey in my life (Najlepsza podróż w moim życiu)

Grupy metod wykorzystywane w lekcji :

·                    czytanie i notowanie ze zrozumieniem

·                    korzystanie ze źródeł, zbieranie świadectw i opracowywanie ich

Kto? Kiedy? Dla kogo?
Lekcja języka angielskiego w klasie III gimnazjum-grupa początkująca

Cele lekcji:
Uczeń:
-nazywa kontynenty i określa klimat tam panujący,
-wyraża swoją opinię na temat wymarzonej podróży,
-uzasadnia zastosowanie różnych środków lokomocji podczas wakacji,
-ćwiczy umiejętność słuchania swoich rówieśników

Krótki opis przebiegu zajęć:
Każdy z nas marzy o dalekich podróżach... Na tej lekcji uczniowie będą mogli zaprezentować swoje marzenia o egzotycznych wyprawach do nieznanych krain. Wrócą także wspomnieniami do podróży, które już się odbyły i zaplanują wymarzone wakacje.

Słowa kluczowe:
podróż, kontynent, kraj, klimat, środki lokomocji, wakacje, redagowanie tekstu, budowanie ustnej wypowiedzi

 

Tytuł kroku: Podróż czas zacząć!

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Każdy z nas marzy o podróżach..., wy na pewno także. Spróbujcie opowiedzieć o swoich wymarzonych wakacjach, gdzie chcielibyście wyruszyć, dlaczego to miejsce lub te miejsca wybraliście. Pod koniec lekcji dwie pary, które będą pracowały najszybciej, najrzetelniej i najlepiej, zostaną ocenione.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
W tej części uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania nauczyciela wypowiadając się na dany temat-prezentują swoje wypowiedzi indywidualnie.

 

Tytuł kroku: Zwiedzamy kontynenty

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Wymieńcie kontynenty, których nazwy znacie. Ile ich jest? Pomocą posłuży wam mapka, którą przed chwilą otrzymaliście ode mnie. To na niej wpiszcie wszystkie nazwy. Pomocne moga w tym zadaniu okazać się atlasy, które przynieśliście na tę lekcję ze sobą a w miarę potrzeby zajrzyjcie również do słownika, by sprawdzić pisownię nazw kontynentów.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Od tego momentu lekcji rozpoczyna się praca w grupach koleżenskich (pary). Zasady doboru są takie: pierwsza i ostatnia osoba z listy z dziennika. Grupa liczy 16 osób, więc nie ma problemu, że ktoś zostanie bez pary. Uczniowie konsultują się, używając atlasów i słowniczka (polsko-angielski). Rozmowy prowadzone są w języku angielskim.

 

Tytuł kroku: Podróż nabiera barw:)

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
No otrzymanych wcześniej mapkach zapisaliście nazwy kontynentów-bardzo proszę o prezentację każdą z par. Waszym następnym zadaniem będzie umiejscownienie państwa, do którego pragniecie pojechać, w odpowiednim miejscu na mapce a także ustalenie, jaki klimat tam panuje. Pomocą służyć wam może ćwiczenie w podręczniku, w którym podane są nazwy różnych klimatów. W razie problemów ze zrozumieniem słownictwa posługujcie się słownikiem.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Klasa pracuje z podręcznikiem Click on 3. W wymienionym ćwiczeniu znajdują się nazwy typów klimatów. Uczniowie nadal pracują w parach i, korzystając ze słowników, opisują w języku angielskim klimat miejsca wybranego przez siebie. W załączniku znajduje się mapka-praca jednej z uczennic.


·                    Typy klimatów występujących na świecie (ćwiczenie 6 z podręcznika): humid-wilgotny oceanic-oceaniczny mediterranean-śródziemny tropical dry-tropikalny suchy tropical warm-tropikalny ciepły subtropical-podzwrotnikowy desert- pustynny tropical-gorący mild-umiarkowany, łagodny

 

 

Tytuł kroku: A czym pojedziemy?

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Znacie już klimat miejsca, do którego chcecie sie wybrać, ale pozostaje pytanie: czym tam się dostaniemy? Zapoznajcie sie ze słownictwem, które widnieje na tablicy-są to nazwy różnych środków transportu, ale nie wszystkich...Możecie uzupełnić je w swoje pomysły a ja dopiszę wszystkie wasze propozycje. A teraz spośród zebranych nazw wybierzcie te, które chcielibyście wykorzystać w swojej wymarzonej podróży i w postaci zdań twierdzących uzasadnijcie swój wybór.

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Pojawia się w tej części lekcji mała "burza mózgów", bo uczniowie są zmotywowani do podania swoich propozycji. Nauczyciel zapisuje na tablicy nazwy podane przez uczniów. Następnie wybierają spośród wszystkich podanych nazw te, które będa pasowały do tematu lekcji. Dodatkowo ćwiczą umiejętność budowania zdań twierdzących

 

Tytuł kroku: Wyprawa dobiega końca...

Polecenia dla uczniów/działania uczniów na zajęciach:
Poznaliście i przypomnieliście sobie nazwy kontynentów, znaleźliście na mapach i zaznaczyliście miejsca, do których chcielibyście pojechać, określiliście klimat panujący w tych krajach i wybraliście środki lokomocji-więc przed wami zadanie ostatnie: napisanie pracy, której temat brzmi: Najlepsza podróż w moim życiu. Wykorzystajcie w niej wszystkie poznane dzisiaj słownictwo i zebrane podczas lekcji informacje. Życzę powodzenia:)

Komentarz nauczyciela/wskazówki dla nauczyciela:
Praca ta ma za zadanie podsumować wszystkie wiadomości zdobyte podczas lekcji i utrwalić je. Prace pisemne będa sprawdzone przez nauczyciela i ocenione całej grupie.

 

Tytuł kroku: Refleksja nauczyciela

Lekcja przebiegała sprawnie i szybko. Uczniowie bardzo chętnie pracowali nad zadaniami. Myślę, że cele lekcji zostały przeze mnie osiągnięte.

 

Tytuł kroku: Refleksje uczniów

Kinga: "Bardzo podobała mi się ta lekcja, bo była ciekawa, a jednocześnie szybko zleciała"
Mateusz:" dużo nowych słówek do nauki"
Jacek: "zastanawiałem sie, gdzie chcę pojechać...to sprawiło mi największy kłopot, bo nie myśłałem, że opis wymarzonego miejsca jest taki trudny"

 

Tytuł kroku: Prezentacja pracy uczniów

Prace/działania/wypowiedzi uczniów:
Poniższa praca jest efektem końcowym lekcji stworzonym przez jedną z uczennic. Zawiera wiele informacji poznanych podczas zajęć, ale nie wszystkie. Nie ma w niej mowy o środku lokomocji, który byłby wykorzystany do podróży, ale praca jest ciekawa, dlatego właśnie ją wybrałam do publikacji." The best place to spend my holiday is Australia. It is twice the size of Europe and has a population less than half that of Poland. So there is masses of wide open space and no crowds. You can have a whole beach to yourself all day! Australian beaches are some of the most beautiful in the world and the water is not cold like our Baltic. It has many national parks full of wildlife with graceful eucalyptus trees and pretty wild flowers. These park are bigger than some European countries. The climate varies from sub tropical in Darwin, through desert around Alice Springs to temperature, European-like climates in the south. Australia has The Great Barrier Reef, a perfect habitat for countless tropical fish and delicate corals. And, what is strangely, Australians drive on the left hand side of the road!"


- tłumaczenie tekstu

„Najlepszym miejscem do spędzenia wakacji jest Australia. Jest ona dwukrotnie większa niż Europa a ludności ma mniej niż Polska. Jest wiec tam mnóstwo otwartej przestrzeni i nie ma tłoku. Można mieć całą plaże dla siebie przez cały dzień. Australijskie plaże są jednymi z najpiękniejszych na świecie, a woda nie jest taka zimna, jak w Bałtyku. Jest tam dużo parków, w których   eukaliptusy i piękne dzikie kwiaty. Te parki są większe niż niektóre europejskie państwa. Klimat zmienia się od subtropikalnego w Darwin, przez pustynny wokół Alice Springs, do umiarkowanego-podobnego do europejskich klimatów-na południu. Australia ma wielka rafę koralową-doskonałe środowisko naturalne dla niezliczonych ryb tropikalnych i delikatnych korali. I co jest niezwykłe-Australijczycy jeżdżą lewą stroną!”