Żyłem w dwóch światach

 

  

Ksiądz Jan Twardowski urodził się w wspaniałych wierszy. Uczestnik powstania warszawskiego, oraz żołnierz AK. W 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie. Do jego najwięksych dzieł można zaliczyć wiersze pt.„Wierzę”, „Śpieszmy się”, „Pisanie”, „Sprawiedliwość”, „Podziękowanie”. Ksiądz Jan Twardowski zmarł w styczniu 2006 roku. Po jego śmierci chcielibyśmy zadać mu kilka pytań dotyczących jego życia i twórczości.1915 roku. Oprócz posługi duszpasterskiej zajmowal się pisaniem

 

S.B.- Co miał Ksiądz na myśli stawiając sobie pytania: „dlaczego piszę?, do kogo piszę?, co myśle o swoich własmych wierszach?”

J.T.- Wiersze były dla mnie miejscem gdzie zapisywałem swoje przeżycia, wzruszenia oraz spotkania ze światem i ludźmi. Pisałem tak jakbym mówił do kogoś bliskiego.

 

S.B.- Jak wyglądało życie Ojca jako księdza?

J.T.- Jako ksiądz żyłem w dwóch światach: zewnętrznym- mediów, które mówią o zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów i wewnętrznym- ludzkich wyznań, spowiedzi.

 

S.B.-  Stworzył Ksiądz wiele wspaniałych wierszy, np. „Śpieszmy się”. Jakie emocje chciał  Ojciec wzbudzić w czytelnikach tym wierszem?

J.T.- Treścią tego wiersza próbowałem skłonić czytelników do refleksji nad miłością. Byłem świadomy tego, że o jej znaczeniu wciąż trzeba przypominać ludziom. Miłośc to nie tylko uczucie, ale ciężka praca.

 

S.B.- Czy uważa Ksiądz, że miłość w życiu jest potrzebna?

J.T.- Sam Bóg zachęca nas abyśmy miłowali bliżnich. Moim zdaniem miłośc potrzebna jest każdemu, bez wyjątków. Miłość jest niezwykłuym uczuciem które należy pielęgnować.

 

S.B.- O jakiej sprawiedliwości mówi Ksiądz w wierszu „Sprawiedliwość”?

J.T.- W moim wierszu nawiązywałem do tego,  Bóg stworzył porządek rzeczy, np. dzień po dniu. Sprawiedliwość Boska nie jest równa wobec wszystkich żyjących istot na ziemi. Według mnie powinniśmy dziękować za to Bogu, za to że nic nie jest idealne.

 

S.B.- Jaką przestrogę zawiera Ojca wiersz o tym samym tytule?

J.T.- Pisząc ten wiersz chciałem pokazać, że życie i świat zawsze były piękne. Jednak od tego jakie będzie ono będzie w przyszłości zależy nasze zachowanie oraz postawa jaką obejmiemy względem niej.

 

S.B.- Gdzie Księdza zdaniem należy szukać Boga?

J.T.- Boga nie trzeba szukać. On sam nas znajdzie kiedy będziemy potrzebować Jego bliskości.

 

S.B.- Więc czym jest dla Księdza wiara w Boga?

J.T.- Wiara to ciągłe szukanie, ciągłe wątpliwości, niepokój, rozdarcie. Moim zdaniem wiara jest rownież ślepym zaufaniem Bogu, poszłuszeństwem.

 

S.B. – Na zakończenie naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać czy sądzi Ojciec,że jego wiersze przetrwają następne pokolenia?

J.T.- To czy moje wiersze nie znikną z podręczników szkolnych zależy jedynie od czytelników. Zawierają one uniwersalne  wartości życia, które nie zmieniają się od wieków.

 

S.B.- Bardzi dziękuję Ojcu za udzielenie wywiadu. Jestem pewny, żę Księdza poezja przetrwa wieki i będzie przykładem jak żyć i utrzymywać się w wierze.

 

 

Ksiądz Jan Twardowski pozostawił nam swoje dzieła. W nich zawarł swoje przeżycia  i myśłi. Jest to poezja pocieszająca w smutkach, ucząca radości życia i zachwytu nad światem. Możemy w niej odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania.

 

Opracowanie – klasa II b /2006

Pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego

Marioli Rink-Przybylskiej