Menu

STYPENDIA SZKOLNE

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku realizacją zadań dotyczących stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

1. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
- Wniosek o stypendium szkolne
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do pobrania na stronie: mopr.koszalin.ibip.pl
Zakładka: KARTY USŁUG/Świadczenia z pomocy społecznej

RPS-06-01 Wniosek

RPS-06-02 Oświadczenie

Druki w formie elektronicznej w załączeniu.

Druki wniosków pobierać można również w Rejonach Pracy Socjalnej i kancelarii MOPR.

2. Miejsce złożenia dokumentów:
Rejon pracy socjalnej właściwy ze uwagi na miejsce zamieszkania ucznia w godzinach od 8.00 do 14.00.

- Rejon Pracy Socjalnej nr 1, al. Monte Cassino 2, II piętro: pokoje 203a, 207, 208, 209, 210, 211, 2015, 215a;

- Rejon Pracy Socjalnej nr 2, ul. Podgórna 16, pokój 15;

- Kancelaria Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, w godzinach 7.00 - 15.00.

3. Termin złożenia dokumentów:

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać od 16 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - od 16 sierpnia 2017 roku do dnia 15 października danego roku. Złożenie wniosku po tych terminach wymaga wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.

4. Kontakt w sprawie wniosków:

- Rejon Pracy socjalnej właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania ucznia,
w godzinach od 8.00 do 14.00

- Rejon Pracy Socjalnej nr 1, pracownik dyżurny,
tel. 94 316 03 38, 94 316 04 05;

- Rejon Pracy Socjalnej nr 2, pracownik dyżurny,
tel. 94 341 92 41, 94 341 92 57.

Dzwonki

1.   8.00 - 8.45
2.   8.55 - 9.40
3.   9.50 - 10.35
4.   10.50 - 11.35
5.   11.45 - 12.30
6.   12.45 - 13.30
7.   13.40 - 14.25
8.   14.35 - 15.20
9.   15.25 - 16.10

Kontakt

Gimnazjum nr 11
im. Lotników Polskich
ul.Sportowa 19
75-503 Koszalin
tel./fax 94 345 11 54


gim11.koszalin@o2.pl

Biuletyn informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

© Gimnazjum nr 11 im. Lotników Polskich w Koszalinie