Kim jest nauczyciel?

0

Nauczyciel, to osoba, po studiach magisterskich, z wykształceniem kierunkowym, która uczy przedmiotów ścisłych bądź humanistycznych oraz zawodowych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych. Zawód nauczyciela może wykonywać każdy, kto ukończył studia mgisterskie lub pedagogiczne. Ukończenie studium pedagogicznego, […]

Read More

Jak mieć ładne pismo

1

Sztuka pięknego pisania w XXI wieku niestety, ale zanika. Coraz więcej piszemy na klawiaturach i za pomocą ekranów. Na salach wykładowych studenci robią notatki przy pomocy laptopów. W szkołach powoli zaczyna się wprowadzanie tabletów. Jak mamy przy tym wszystkim ładnie […]

Read More

Liceum – dla kogo to szkoła?

1

Liceum ogólnokształcące to jeden z trzech rodzajów szkół wyższych istniejących w polskim systemie szkolnictwa. Wybierany jest najczęściej przez uczniów i prowadzi do możliwości podejścia do egzaminu maturalnego umożliwiającego zdobycie świadectwa dojrzałości i rozpoczęcia studiów na uczelni wyższej. Reforma edukacji – […]

Read More
  • 1
  • 2