Kim jest nauczyciel?

0

Nauczyciel, to osoba, po studiach magisterskich, z wykształceniem kierunkowym, która uczy przedmiotów ścisłych bądź humanistycznych oraz zawodowych, w przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach, technikach, zasadniczych szkołach zawodowych.
Zawód nauczyciela może wykonywać każdy, kto ukończył studia mgisterskie lub pedagogiczne. Ukończenie studium pedagogicznego, także daje przyszłemu nauczycielowi, odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Studia, najlepiej jest rozpocząć, zaraz po maturze. Naukę w studium pedagogicznym, można rozpocząć w późniejszym okresie, np. już jako absolwent dowolnego kierunku. Nauczyciel musi posiadać wyższe wykształcenie. Można wybrać jednolite studia magisterskie, które trwają pięć lat. Są także dwustopniowe licencjackie, trwające trzy lata oraz dwuletnie, uzupełniające studia magisterskie. Osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela, poza odpowiednią wiedzą i przygotowaniem do pracy w zawodzie, musi posiadać istotne cechy charakteru, takie jak przestrzeganie podstawowych zasad związanych z moralnością, musi być otwarty na problemy innych i być człowiekiem z pasją. Nauczyciel, głównie kojarzony jest z edukacją dzieci i młodzieży. Zawodowych nauczycieli, pedagogów, można też spotkać w szkołach policealnych, kształcących zawodowo i ogólnie, osoby dorosłe.