Rola i funkcje edukacji we współczesnym świecie.

0

Dzięki rozwojowi cywilizacyjnego możemy obecnie cieszyć się ogólnym dostępem do edukacji dla całego społeczeństwa w rozwiniętych krajach. Jest ona dobrodziejstwem, o którego wartości coraz częściej zapominamy. Odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu społecznym. Warto przypomnieć, jakie są jej podstawowe funkcje.

Socjalizacja – jednym z głównych zadań szkoły jest uzupełnianie socjalizacyjnej roli rodziny, czyli przystosowania młodego człowieka do funkcjonowania w społeczeństwie i wypełniania określonych ról społecznych. Szkoła przekazuje wiedzę, ale te też, a może nawet przede wszystkim, uposaża dziecko w umiejętności konieczne do prawidłowego życia w zbiorowości.

Integracyjna – szkoła jest pierwszym miejscem, w którym mały człowiek uczy się integrować z innymi, poznaje społeczne konwenanse i uczy się zasad ich stosowania. Spędzanie czasu w ramach klasy, organizacji młodzieżowych i grup rówieśniczych pozwala na lepsze dostosowanie się do wymagań, norm i reguł obowiązujących w społeczeństwie.

Określanie pozycji społecznej – edukacja pozwala na osiągnięcie określonego statusu, zdobycie odpowiedniego wykształcenia umożliwia awans w hierarchii społecznej, zaznanie nowego życia.

Kulturowa – szkoły aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia kultury. Zwłaszcza na uczelniach wyższych, funkcjonują środowiska zajmujące się wprowadzaniem w życie wielu wartościowych innowacji zarówno do życia kulturowego, jak i naukowego. Właśnie taka, oprócz tradycyjnie rozumianego kształcenia, jest główna rola uniwersytetów.

Opiekuńcza – szkoła to także miejsce rozrywki i rekreacji, zawiązywania nowych więzi, nierzadko na całe życie. Między innymi dlatego obecne przejście na nauczanie zdalne konieczne wskutek pandemii jest tak trudne dla młodzieży. Brak kontaktu z rówieśnikami przekłada się negatywnie na ich ogólne samopoczucie i w widoczny sposób przekłada się na wyniki w nauce.

Mówi się, że człowiek uczy się przez całe życie. Jest to prawda, ponieważ zdobywane na każdym kroku doświadczenia nierzadko stanowią dla nas cenną lekcję. Jednak nie powinniśmy lekceważyć roli instytucji oświatowych. To one otwierają nas nas świat, jednak my także musimy otworzyć się na nie.